Kontakt

Karin Wiberg (projektledare)
Professor i organisk miljökemi

Institutionen för vatten och miljö
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
+46 (0)18-673115
karin.wiberg@slu.se