Publikationer & presentationer

Konferensbidrag:

AquaConSoil Lyon 2017: Abstract, Presentation, Poster

SETAC Europe 27th Annual Meeting, Brussels, Belgium, May 7–11, 2017. Poster presentation.

The 2nd Global Soil Security Conference, Paris 2016: Abstract, Presentation, Poster

Nätverket Renare Marks vårmöte 2016, Abstract, Presentation

AquaConSoil Copenhagen 2015, Abstract, Poster

Vetenskapliga publikationer och rapporter:

Volchko, Y., Rosén, L., Jones, C., Viketoft, M., Herrman, A., Dahlin, S., Kleja, D.B., 2019. The Updated Version of SF Box: A method for soil quality classification as a basis for applicable site-specific environmental risk assessment of contaminated soils.

Larsson M., Lam M.M., van Hess P., Giesey J.P., Engwall M, 2018. Occurrence and leachability of polycyclic aromatic compounds in contaminated soils: Chemical and bioanalytical characterization. Science of the Total Environment, 622-623:1476-1484.

Tiberg, C., Enell, A., Back, P-E., Kleja, D.B., 2018. Fördjupad markekologisk riskbedömning, Skönsmon 2:12, fd Kubikenborgs sågverk och Sundsvalls fönsterfabrik, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2018-09-28. SGI Uppdragsrapport

Markmiljöns skyddsvärde, SGI Publikation 27

Populärvetenskaplig publicering:

Markmiljöns skyddsvärde, EBH-bladet nr 2, 2016

Applicera Final Workshop 2018-12-12

Program: Final Workshop

Presentationer:
Välkomna och APPLICERA (Karin Wiberg)
SF-Box – ett verktyg att skatta markvalitet (Jenja Volchko)
Mikrobiella indikatorer och betydelsen av markkvalitet (Chris Jones)
Resiliens som markfunktion vid riskbedömning – resultat från fördjupad studie av lysimeterförsöket (Sara Hallin)
Att använda markfauna som indikatorer i ekologisk riskbedömning (Maria Viketoft och Astrid Taylor)
Att använda tox-tester som indikatorer i ekologisk riskbedömning (Maria Larsson)
Ett exempel på t ekologisk riskbedömningsmetodik (Dan Berggren Kleja)
Applikationer av Kostnad-Nytta-Analys (Lars Rosén)