Projektmål

Målet med Applicera är att utveckla en lättanvänd metodik som kan användas för att bedöma risker för markmiljön på förorenade platser och där relevanta markfunktioner beaktas.

Projektet har följande delmål:

  • Avgöra vilka markfunktioner som är lämpliga för platsspecifik miljöriskbedömning.
  • Fastställa explicita kopplingar mellan en uppsättning av abiotiska och biotiska indikatorer och utvalda markfunktioner.
  • Undersöka relationen mellan markfunktion och risk genom TRIAD-metodik baserad på kemiska, ekologiska och toxikologiska tester.
  • Utvärdera konsekvenserna av föreslagen metodik genom att göra kostnads-nytto-analyser där nuvarande och alternativ metodik för miljöriskbedömning jämförs.