Partners

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Statens geotekniska institut (SGI)
  • Örebro Universitet
  • Chalmers tekniska högskola