Projektdeltagare

Karin Wiberg, projektledare, (SLU)
Anja Enell (SGI)
Annika Åberg (SGI)
Astrid Taylor (SLU)
Christopher Jones (SLU)
Dan Berggren Kleja (SGI och SLU)
Jana Weiss (SLU)

Lars Rosén (Chalmers tekniska högskola)
Magnus Engwall (Örebro universitet)
Malin Fransson (Trafikverket)
Maria Larsson (Örebro universitet)
Maria Viketoft (SLU)
Pär-Erik Back (SGI)
Sara Hallin (SLU)
Sarah Josefsson (SLU)
Yevheniya Volchko (Chalmers tekniska högskola)

gruppbild 1_beskuren