Referens- och dialoggrupp

Appliceras referens- (R) och dialoggrupp (D):

Anna Stjärne (Lst Västernorrland) R/D
Annelie Lindahl Stam (Solna stad, Miljö- och byggnadsförvaltningen) R/D
Ingegerd Ask (Nyköpings kommun, Mark och Exploatering) R
Maria Carling (SGI) D
Niklas Törneman (SWECO) R
Pär Elander (Elander Miljöteknik AB) R
Susanne Karlsson (Lst Östergötland) R/D