Naturanpassade erosionsskydd i farleder

Halva Sveriges befolkning bor vid havet, eller nära vatten.

Stränderna längs farleder kan utsättas för erosion från bland annat fartygstrafik. Traditionellt utgörs erosionsskydd längs farleder av hårda skydd såsom stenskoningar, gabioner och betong-plattor/betongmadrasser.

Naturanpassade erosionsskydd syftar till att förhindra erosion i samklang med naturen och på ett hållbart sätt. Sådana skydd använder sig av naturliga material, växter samt växter i kombination med hårda eller delvis hårda skydd.

Det övergripande syftet med projektet är att testa och utvärdera funktionen av olika naturanpassade erosionsskydd samt deras förmåga att samtidigt skydda eller öka biodiversiteten längs utsatta stränder där mänskliga aktiviteteter negativt påverkat ekosystemet.