Nyheter

15 meter av stranden försvann: ”Det ser för jäkligt ut”

SVT/Uppsala, 2018-05-10
Ett nytt forskningsprojekt ska komma till rätta med stranderosionen längst Sveriges farleder. Erosionen skapas av av vattenrörelser och vågor från stora fartyg. Nu arbetar forskarna med olika naturliga metoder för att få stopp på erosionen.

 

Naturanpassade skydd ska rädda skärgårdens stränder

SR P4 Stockholm, 2018-05-21
För att skydda stränderna i Stockholms skärgård från att förstöras av stora vågor testas en ny metod: erosionsskydd gjorda av bland annat kokosfiber.

 

Naturanpassade erosionsskydd ska skydda Furusundsleden

SGI nyheter, 2018-05-04
Fartygstrafiken i Furusundsleden förvärrar erosionen längs stränderna. Nu bygger Statens geotekniska institut (SGI) naturanpassade erosionsskydd för att skydda natur och friluftsliv. Arbetet ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds tekniska högskola (LTH).