Projekt

Stränderna längs Furusundsleden utsätts för erosion från bland annat fartygstrafik. Fältstudier har tidigare genomförts för att bedöma vilken typ av fartygsgenererade vågor som påverkar erosionen mest (Granath 2015). Enligt dessa studier har det visat sig att primärvågen, avsänkningsvågen, har störst negativ påverkan på stranderosionen och att en hastighetssänkning delvis kan lindra denna effekt. Enbart en hastighetssänkning löser dock inte hela problemet varför olika typer av erosionsskydd kan komma att erfordras, eventuellt tillsammans med andra åtgärder.

I detta forskningsprojekt kommer olika naturanpassade metoder att testas för att skydda två typer av strand. Dessa strandtyper är vassbeväxta stränder och sandiga moränstränder, ofta branta strandbrinkar.