Finansiärer

Projektet är finansierat av Trafikverket, Havs och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm samt Statens geotekniska institut.