Projektdeltagare

Statens geotekniska institut

Per Danielsson, projektledare
Gunnel Göransson, forskare
Anette Björlin, miljöstrateg
Dominika Nordh, geolog

Lunds tekniska högskola, Teknisk vattenresurslära

Magnus Larson, professor LTH/TVRL
Björn Almström, doktorand LTH/TVRL