Testområde

Testområdet omfattar farledssträckningen från Vallersvik i sydväst till Staboudde i nordöst, kartorna nedan illustrerar området i Furusundsleden.

(© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan).

(© Sjöfartsverket, sjökort från Eniro).

Naturanpassade erosionsskydd har anlagt på tre platser i området, Nykvarnsholme, Kopparnäs och Staboudde.