Naturanpassade erosionsskydd

Här presenteras olika typer av naturanpassade erosionsskydd som använts i farleden. Projektet har fokuserat på två typer av strand som utsatts för erosion. Det är vasstränder som eroderat och sandiga moränstränder som eroderat. Vi använder oss av olika typer av skydd för de olika strandtyperna.

Erosionsskydd vid vassruggar

Vassruggarna påverkas främst av primärvågen, avsäkningsvågen, som drar ut sediment från rotsystemet, och därigenom förstörs rotsystemet hos vassen och den försvinner.

Detta erosionsskyddet består av tre kokosrullar som sammanfogats i en pyramidform och fixerats vid botten med pålar. Kokosrullarna är förplanterade med växter. Rullarna har förstärkts på utsidan med natursten och bakom rullarna har det återfyllts med moränjord och vass har planterats.
(Illustration: P. Danielsson)

 

Bilden visar et färdiga resultatet. Överytan på översta rullen ligger strax ovanför medelvattenytan.
(Foto: P. Danielsson)

 

 

 

Detta erosionsskyddet består av en kokosrulle som fixerats vid botten med träpålar, samt förstärkts på utsidan med natursten. Rullarna är även här förplanterade. Bakom rullarna har det återfyllts med moränjord och vass har planterats.
(Illustration: P. Danielsson)

 

Bilden illustrerar det färdig resultatet. Vi har använt oss av två rullar i stället för en rulle.
(Foto: P. Danielsson)

 

 

Detta erosionsskydd består av förplanterade kokosmadrasser, som placerats upp mot den existerande vassens rotsystem. Madrasserna har fixerats vid botten med pålar och natursten ovanpå och vid foten av madrassen har också natursten lagts ut.
(Illustration: P. Danielsson)

 

Bilden illustrerar det färdiga resultatet av de förplanterade kokosmadrasserna vid Kopparnäs.
(Foto: A. Björlin)

 

 

Erosionsskydd vid sandiga moränstränder

Vid sandiga moränstränder använder vi oss av två metoder.

  • Återskapa en flackare strandbrink som möjliggör för växter att återetablera sig. Stranden skyddas av natursten vid foten av brinken.
  • Skapa stenrevlar av natursten som minskar vågpåverkan. Bakom stenrevlarna har det både återfylls med moränjord och tåliga växter planteras som finns naturligt i omgivningen, samt lämnats orört för att se hur naturen återhämtar sig själv.

 

Bilden visar en utflackad strandbrink som där det finns förutsättningar för växter att återetablera sig.
(Foto: P. Danielsson)

 

 

 

Foto illustrerar den revel som byggts söder om fyren vid Staboudde. Bakom reveln har det återfyllts md moränjord och tåliga växter som finns lokal har planterats på strandplanet.
(Foto: A. Björlin)

 

 

Foto illustrerar reveln som byggts norr om fyren vid Staboudde och där stranden lämnats orörd för att se hur den naturligt återhämtar sig då vågpåverkan minskat.
(Foto: A. Björlin)