Fartygsvågor

De parametrar som påverkar fartygsvågor är främst, fartygets storlek och skrovform (längd, djup, bredd och form), fartygets hastighet, samt farledens tvärsnitt (djup och bredd).

Det är främst två typer av fartygsvågor som påverkar stränderna. Primärvågen, som ofta benämns avsänkningsvågen, och sekundärvågen, som ofta benämns svallvågen.

Bilden illustrera den avsäkning som fartyget genererar och som bildar primärvågen, avsäkningsvågen.

(Illustration: M. Larson)

 

Sekundärvågen, bogvågen eller svallvågen, kommer efter primärvågen.

(Illustration; M. Larson)