Kopparnäs

Testområdet vid Kopparnäs ligger vid Lötudden, se kartorna nedan. (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan).

I området har stora delar av vassen drabbats av erosion i perioder under många år. Kartan ovan illustrerar den yta som eroderat bort i området.

Naturanpassade erosionsskydd har anlagts öster om bryggan, samt strandfodring väster om bryggan. Tre olika typer av erosionsskydd testas vid Kopparnäs.

  (Illustration: P. Danielsson)

Område A.

Här testas tre kokosrullar i en pyramidform med återplantering av vass bakom rullarna. Kokosrullarna är förplanterade med växter.

  (Illustration:  P. Danielsson)

(Kopparnäs område A, sommaren 2018, Foto: A. Björlin)

Område B.

Här testas två kokosrullar med återplantering av vass bakom rullarna. Kokosrullarna är förplanterade med växter.

 (Illustration: P. Danielsson)

(Kopparnäs område B, sommaren 2018, Foto: A. Björlin)

 

Område C.

Här testas förplanterade kokosmadrasser som skydd mot stranderosionen.

  (Illustration: P.Danielsson)

(Kopparnäs område C, sommaren 2018, Foto: A. Björlin)

Område D.

Område D har fungerat som ett referensområde, för att se hur stranden utvecklar sig naturligt.

  (Kopparnäs referensområde D, sommaren 2018, Foto: A. Björlin)