Kopparnäs

Testområdet vid Kopparnäs ligger vid Lötudden, se kartorna nedan. (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan).

I området har stora delar av vassen drabbats av erosion i perioder under många år. Kartan ovan illustrerar den yta som eroderat bort i området.

Naturanpassade erosionsskydd har anlagts öster om bryggan, samt strandfodring väster om bryggan.