Staboudde

Testområdet ligger precis innanför fyren vid Staboudde.

 

Området finns vid fyren Staboudde, där stranden eroderat påtagligt.

(© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan)

 

 

De röda områdena illustrerar den mark som eroderat bort sedan 1960-talet.

(© SGI, SGU, Lantmäteriet, Geodatasamverkan)

 

Stranden vid Staboudde är en brant sandig moränstrand som eroderat påtagligt sedan 80-talet. Fyren som idag står i vattnet var tidigare på land. Det naturbaserade erosionsskyddet byggdes i april 2018.

 

Vid lågvatten är det möjligt att gå ut till fyren vid Staboudde.
(Foto: P. Danielsson)

 

 

 

En sandrevel har byggts utanför stranden för att dämpa konsekvenserna av primärvågen, avsänkningsvågen. Bakom stenreveln har det återfyllts med moränjord och tåliga växter har planterats.
(Foto: A. Björlin)

 

 

Illustration över stenrevel med återfylld natursand bakom och planterade pluggplantor.

Illustration: P. Danielsson

 

 

 

 

Olika planteringsmetoder har använts. Här har varje planta fixerats med natursten för att inte spolas bort av svallvågorna.

(Foto: A. Björlin)

 

 

 

 

På en del av ytan har växterna planterats utan sten som skydd för att se hur dessa påverkas av vågorna.

(Foto: A. Björlin)

 

 

 

I området norr om fyren har bara en revel av natursten anlagts och naturen skall återhämta sig själv bakom reveln. Stenreveln gör att primärvågen, avsäkningsvågen, inte påverkar stranden.

 

 

(Foto: A. Björlin)

 

 

 

Stenrevelen som byggdes i april 2018 hade omfördelats och viss sten flyttades upp på stranden medan viss sten eroderade ut i farleden. En ny stenrevel byggdes i oktober 2019 för att testet skulle kunna fortsätta.

Ny stenrevel byggd hösten 2019, på samma plats som den första.

(Foto P. Danielsson)