Länkar

Användbara länkar till webbsidor och publikationer om naturanpassade erosionsskydd.

US Department of Agriculture, Engineering Field Handbook, Chapter 16 Streambank and shoreline protectionhttps://efotg.sc.egov.usda.gov/references/public/IA/Chapter-16_Streambank_and_Shoreline_Protection.pdf

NOAA, Living shorelineshttps://oceanservice.noaa.gov/facts/living-shoreline.html

Integrated Streambank Protection Guidelines, Washington department of fish & wildlife:  https://wdfw.wa.gov/publications/00046/

Technical-Biological Bank Protection on Inland Waterways (BAW & BfG):  http://ufersicherung.baw.de/en