Om samverkan

Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bildade Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland 2018 för att tillsammans med kustkommunerna i Skåne och Halland, andra myndigheter och regional aktörer möta problemen med stranderosion och en stigande havsnivå.

Arbetet genomförs i olika projektgrupper där prioriterade aktiviteter genomförs i samverkan.