Aktiviteter

Arbetet inom Regional kustsamverkan genomförs i fem projektgrupper. Här finns beskrivet de aktiviteter som pågår inom Regional kustsamverkan och resultat från de olika grupperna.

Här redovisas även resultat från gemensamma aktiviteter inom ”Regional kustsamverkan” samt dokumentation från gemensamma workshops.