Stormöte 2022

Stormötet 2022 planerades ursprungligen som en fysisk konferens 2-3 mars i Halmstad. På grund av rådande pandemiläge i början av 2022 bestämdes att mötet skulle delas upp i ett digitalt tillfälle 2 mars och ett fysiskt möte 31 maj.

2022-03-02 Digital del av stormötet

Fokus för den digitala delen av mötet var att presentera ett urval av resultat som har tillkommit sedan RKS årsmöte 2021, samt att blicka framåt mot vilka tankar som finns för arbete under 2022.

1 Intro – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI
2 MSB Ökade statsbidrag – Presenterad av Erik Bern, MSB
3 SGI Delegationen för Göta älv – Presenterad av Per Bolin, SGI
4 SGU Exempel tillgängliga underlag – Presenterad av Johan Nyberg, SGU
5 Kommunala avgifter som finansiering för anpassningsåtgärder – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI
6 Fjärranalysens potential att stödja kustzonsförvaltning – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI
7 Uppdateringar i vågportal – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI
8 Forskningsprojekt SISLER – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI
9 Lst Skåne Reflektioner från 2021 med blick framåt – Presenterad av Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne
10 Inför möte i Halmstad – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI

Sammanfattning RKS Stormöte 2022 Digital del