Workshop 13-14 nov 2018

Dokumentation från workshop 13-14 november  2018 i Halmstad

Inbjudan

Minnesanteckningar