Publikationer

Här kommer Regional kustsamverkan publicera rapporter och publikationer som tas fram inom samverkan.

Publikationer

Länksamling Stranderosion & Översvämning, juni 2020. Excel-databas för nedladdning.

Rapport om finansieringsmodeller för klimatanpassning, maj 2020

Rapport om kustnära sedimentdynamik, mars 2020

Rapport om metoder för övervakning av stränder, december 2019

Beskrivning Regional kustsamverkan Skåne Halland, september 2019

Lägesrapporter

Lägesrapporter december 2019 (länkarna leder till resp. projektgrupps sida. Scrolla ner längst ner för att hitta lägesrapporterna):

Presentation vid Kustmötet i Malmö, september 2019 – Lägesrapport för Regional kustsamverkan Skåne/Halland


Letar du efter ytterligare publikationer som SGI, SGU och Länsstyrelserna i Halland och Skåne tagit fram hittar du dem bäst här:

http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/bibliotek/sok-och-bestall-litteratur/

https://www.sgu.se/produkter/publikationer/

https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer