Publikationer

Här kommer Regional kustsamverkan publisera de publikationer som tast fram inom samverkan.

Letar du efter publikationer som SGI tagit fram hittar du bäst här:  http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/bibliotek/sok-och-bestall-litteratur/

Letar du efter publikationer som SGU tagit fram hittar du dessa här: https://www.sgu.se/produkter/publikationer/

Publikationer från Länsstyrelsen Skåne finns här:  https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer

Publikationer från Länsstyrelsen Halland finns här:  https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer