Publikationer

Här kommer Regional kustsamverkan publicera de publikationer som tas fram inom samverkan.

Beskrivning Regional kustsamverkan 2019

Regional kustsamverkan Skåne/Halland – Lägesrapport vid Kustmötet 2019

 


Letar du efter ytterligare publikationer som SGI, SGU och Länsstyrelserna i Halland och Skåne tagit fram hittar du dem bäst här:

http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/bibliotek/sok-och-bestall-litteratur/

https://www.sgu.se/produkter/publikationer/

https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer