Publikationer

Här kommer Regional kustsamverkan publicera de publikationer som tas fram inom samverkan.

Beskrivning Regional kustsamverkan 2019

Rapport om metoder för övervakning av stränder, dec 2019

Lägesrapporter december 2019 (länkarna leder till resp. projektgrupps sida. Scrolla ner längst ner för att hitta lägesrapporterna):

Presentation: Regional kustsamverkan Skåne/Halland – Lägesrapport vid Kustmötet 2019


Letar du efter ytterligare publikationer som SGI, SGU och Länsstyrelserna i Halland och Skåne tagit fram hittar du dem bäst här:

http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/bibliotek/sok-och-bestall-litteratur/

https://www.sgu.se/produkter/publikationer/

https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer