Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall

Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall, är ett forskningsprojekt som utfördes mellan 2018-2020.

Målet var att utveckla en behandlingsteknik med biokol för att stabilisera föroreningar i jord och förbättra jordens kvalitét i syfte att minska miljörisker och uppkomst av avfall.

Projektet startades i juni 2018 och slutfördes i september 2020. Det har genomförts inom ramen för programmet Strategiskt innovationsprogram RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Vi fortsätter nu projektet genom stöd från SGI och NSR och kommer att följa upp vår fältstudie och skriva klart vetenskapliga artiklar. I takt som artiklar eller annan information blir tillgänglig uppdateras sidan Publikation och Presentationer.

/Anja Enell, projektledare Biokol-RE:Source