Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall

Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall, är ett tvåårigt forskningsprojekt med målet är att utveckla en behandlingsteknik med biokol för att stabilisera föroreningar i jord och förbättra jordens kvalitét i syfte att minska miljörisker och uppkomst av avfall.

Projektet startades i juni 2018 och genomförs inom ramen för programmet Strategiskt innovationsprogram RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.