Forskning om planerad reträtt

När havet stiger och flöden i vattendrag ökar, diskuteras sällan möjligheten till att omlokalisera byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner till annan mer lämplig plats. Varför är det så?

CAMEL (Climate Adaptation by Managed Realignment) är ett treårigt forskningsprojekt om hur planerad reträtt och en anpassning av samhället till en förändrad kust- och strandlinje kan bli en möjlig strategi för klimatanpassning, och om hur man med hjälp av smart visualisering kan överbrygga de hinder som finns och underlätta för långsiktigt hållbara beslut i samhällsplaneringen. Begreppet planerad reträtt är något projektet kommer att utforska.


I videoklippet berättar projektledaren Gunnel Göransson om varför hon tycker det är viktigt att forska om planerad reträtt.

En stor del av Sveriges befolkning bor nära vattendrag eller kust och de flesta av våra samhällen ligger invid vatten. När havet stiger kommer delar av utsatta kustområden att läggas under vatten. Fler återkommande och häftiga skyfall kan orsaka mer omfattande översvämningar. Sammantaget innebär det att många platser och samhällsfunktioner är sårbara för översvämning, marksättningar, erosion och jordskred. Lösningar som vallar, pumpar, barriärer och höjning av marknivå kan vara bra ibland men ger också andra konsekvenser som sällan uppmärksammas eller följs upp: begränsad hållbarhet över tid, stora underhållskostnader, falsk trygghet, eller att man förflyttar översvämningsproblemet till andra områden.

Planerad reträtt handlar kortfattat om att anpassa samhället till en förändrad kust- och strandlinje som följer av klimatförändringen, genom att långsiktigt få funktioner till rätt ställe och om att låta vattnet få ta plats.