Kontakt

Vad är din erfarenhet om klimatanpassning och långsiktig reträtt?
För att förstå vilka hinder och möjligheter som finns så behöver vi din hjälp.
Kontakta oss gärna:

Gunnel Göransson, projektledare
Statens geotekniska institut
E-post: gunnel.goransson@swedgeo.se
Telefon: 031-778 65 67
www.swedgeo.se