Nyheter

Här publiceras nyheter om projektet.

CAMEL kommunworkshops
(2019-10-14)

Tre av fem kommunworkshops är nu genomförda:

  • Karlstad kommun 10 april, 2019
  • Trelleborg kommun 21 maj, 2109
  • Öckerö kommun 3 oktober, 2019

Nästa workshop sker 5 november genom länsstyrelsen Halland. Samtliga kommuner i länet bjuds in. Inbjudan ligger ute här:  https://www.lansstyrelsen.se/halland/kalenderhandelser—halland/2019-10-01-visionen-for-vattnet-i-samhallet–hallbara-alternativ-i-den-strategiska-planeringen-for-halland.html

CAMEL på konferensen Klimateffekter
(2019-07-31)

Under rubriken Vattnet stiger – så kan visualiseringsverktyg stötta, handlar det om CAMEL på konferensen Klimateffekter i Stockholm den 12 september. Det är projektdeltagare från Trelleborgs kommun och RISE som berättar om utvecklingen av ett interaktivt visualiseringsverktyg för stigande vattennivåer och visar en demoversion. Mer information och program

Om CAMEL på Kustmötet 2019
(2019-07-31)

Projektledare Gunnel Göransson berättar om forskningsprojektet CAMEL vid årets Kustmöte i Malmö. Temat för kustmötet är naturbaserade lösningar, och kommunernas kustrelaterade arbete med särskilt fokus på strategisk planering och hur resursen sand kan hanteras. Föredragningen om CAMEL sker den 17 september, kustmötet fortsätter även dagen efter. Mer information och program 

Kommunworkshops startar i vår
(2019-03-20)

Det har blivit dags för workshopar i CAMEL-kommunerna. Först ut är Karlstad kommun den 10 april. Syftet är att ta reda på mer om hur olika intressenter tänker kring planerad reträtt.

Kommunernas visioner för sina vattennära områden och hur ett visualiseringsverktyg skulle kunna designas, är kunskap som hämtas in under workshoparna. Aktörer från både offentlig och privat sektor bjuds in.

Workshopar ska även hållas i Trelleborg, Umeå, Halmstad och Öckerö kommuner. Målet är att anordna två stycken innan sommaren, och  resterande två efter sommaren.

Uppdatering: Nästa workshop blir i Trelleborg den 21 maj.

Medverkan vid kustvattenråd i Ängelholm
(2019-02-12)

CAMEL-projektet presenteras på Kattegatts kustvattenråds möte i Ängelholm den 29 mars. Temat är klimatpåverkan och klimatanpassning av kusten.

Läs mer om Kattegatts kustvattenråd

Workshop och diskussioner i Göteborg
(2018-11-26)

Hur planerar kommunerna i dag för sina kust- och vattennära områden? Vilka utmaningar ser de? Och vad behöver en visualisering innehålla, för att underlätta beslut i samhällsplaneringen? Det var några av frågorna som togs upp när samtliga projektdeltagare träffades onsdagen den 21 november. Läs hela nyheten

Camel på NOCCA 2018

Projektet Camel presenterades under konferensen The 5th Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA, på Special Session 2: Experience visualisation and serious gaming. Konferensen ägde rum 23-25 oktober 2018, i Norrköping och hade cirka 400 deltagare. Läs mer om konferensen

Planerad reträtt och visualisering – projektmöte 21 november
(2018-09-21)

Den 21 november träffas projektmedlemmar och referensgrupp i Göteborg för att diskutera planerad reträtt och visualisering. Syftet med mötet är att skapa inspiration och påbörja diskussioner om vilka hinder vi ser idag med planerad reträtt, hur dessa kan överbryggas och hur interaktiv visualisering kan användas som teknik för att synliggöra planerad reträtt som ett möjligt alternativ till klimatanpassning. Ett mål med mötet är att komma överens om vad vi menar när vi pratar om ’planerad reträtt’.

Tid: 21 november 2018 kl 08:30-16:00
Plats: Comfort Hotel, Skeppsbroplatsen 1, Göteborg

Seminarium i Almedalen

(2018-07-04)

I Almedalen presenterades projektet på det seminarium som SMHI arrangerade på temat den hållbara staden – Hur ska vi bygga den hållbara staden i ett förändrat klimat?

Kick-off för forskningsprojektet CAMEL i Norrköping

(2018-03-13)

Forskningsprojektet CAMEL ska använda visualiseringsteknik för att åskådliggöra möjligheter och hinder med planerad reträtt i strandnära områden. Forskare från RISE, Linköpings universitet, SGI och SMHI har samlats i Norrköping den 13-14 mars för att bland annat se exempel på visualisering.
Ta del av hela nyheten på SGI:s webbplats