Om CAMEL

Forskningsprojektet CAMEL leds av Statens geotekniska institut (SGI) och är ett forskningssamarbete med medlemmar i centrumbildningen Visual Sweden: RISE, Linköpings universitet och SMHI.

Våra samarbetspartners är Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Halland, Karlstad kommun, Öckerö kommun, Trelleborgs kommun och Umeå kommun.

Projektet påbörjas 2018 och kommer att slutföras 2020. Projektet finansieras av forskningsrådet FORMAS.

Om Camel – informationsblad

Läs mer om Visual Sweden