Genomförande

Projektet har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och är upplagt i olika arbetspaket, eller workpackages (WP:s):

WP0: Projektstyrning och planering

WP 1: I det första arbetspaketet analyserar vi möjligheter och hinder med planerad reträtt. Vi kommer analysera detta på olika beslutsnivåer. Arbetet sker genom litteraturstudier, intervjuer med beslutsfattare, tjänstemän och medborgare på de olika platser som ingår i studien.

WP2: Här undersöker vi hur olika intressenter uppfattar och tänker kring planerad reträtt för de olika områdena och i olika tidsperspektiv. Arbetet kommer att ske under 2019 genom workshops i Trelleborg, Halmstad, Öckerö, Karlstad och Umeå.

WP3: I det tredje arbetspaketet skall interaktiva visualiseringstekniker utvecklas som stöd för att kunna ta hållbara beslut om planerad reträtt. Arbete bygger på det som framkommit i dialog med intressenterna i WP2.

WP4: I det avslutande arbetet kommer vi att arbeta med att överföra resultaten till beslutsfattare, tjänstemän och medborgare samt till forskarsamhället för vidare forskning och utveckling.

Grafik över tidplan