Projektets mål

Vårt övergripande mål med projektet är att med hjälp av innovativ visualisering:

• Synliggöra de hinder som finns för att ta beslut om planerad reträtt (t.ex. tekniska, juridiska, ekonomiska, kunskapsmässiga).
• Synliggöra hur dessa hinder kan överbryggas och visa på möjligheterna med planerad reträtt.
• Underlätta för hållbara beslut inom fysisk planering i vattennära områden.