Projektgrupp

Följande personer arbetar i projektet:

Gunnel Göransson, SGI (projektledare)
Lisa Van Well, SGI
David Bendz, SGI
Jim Hedfors, SGI
Per Danielsson, SGI
Jonas Löwgren, Linköpings universitet
Arianit Kurti, RISE
Signild Nerheim, SMHI