Publikationer & Presentationer

Konferensbidrag och andra möten

Nätverksträff arrangerat av Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) den 20 maj 2019 i Stockholm. Presentationen rörde både grundverktyget Geokalkyl och modulen för ekosystemtjänster. Presentationen spelades in, se FILM.

Klimatanpassningsdagen den 6 september 2018. Arrangerat av Aktuell Hållbarhet, Livsmedelsverket, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökningar (SGU).

World Soil Day 5 december 2017 i Lund. Seminarium arrangerat av SGI, nätverket Renare Mark och Sydsvenska miljörättsföreningen.

Konferensen AquaConsoil den 26-30 juni 2017 i Lyon

Konferensen “Arbeta Smart inom planering och byggande” den 8-9 maj 2017 i Stockholm