Publikationer & Presentationer

Konferensbidrag

World Soil Day 5 december 2017 i Lund. Seminarium arrangerat av SGI, nätverket Renare Mark och Sydsvenska miljörättsföreningen.

Konferensen AquaConsoil den 26-30 juni 2017 i Lyon

Konferensen “Arbeta Smart inom planering och byggande” den 8-9 maj 2017 i Stockholm