Projektmål

Målet med det föreslagna projektet är att utveckla en digital testbädd för analys av tillgång till eller förlust av ekosystemtjänster, så att dessa kan dokumenteras, analyseras och visualiseras integrerat med byggnadsteknisk utformning. Verktyget ska vara fritt tillgängligt på web-plattform.