Finansiärer

Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som i sin tur samfinansieras av de statliga forskningsfinansiärerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Medfinansiering av Statens geotekniska institut, Malmö stad, Västerås stad och Boverket.