Projektstruktur

Projektet genomförs i sex arbetspaket:
WP1. Projektledning och intern kommunikation
WP2. Kartläggning av dataunderlag
WP3. Markkvalitetsklassning och ekosystemtjänster
WP4. Utveckling av Eko-geokalkyl inklusive visualisering
WP5. Test av verktyg i fallstudier i Malmö och Västerås
WP6. Kunskapsförmedling och extern kommunikation