Referensgrupp

Widar Narvelo (Helsingborgs stad)
Evelina Simonsson (Kristianstad stad)
Lukas Ljungkvist (Stockholms stad)
Kristina Rundcranz (Trafikverket)
Karolina Brick (Riksbyggen)
Petra Brinkhoff (NCC)
Karin Görlin (Ekologigruppen)