Projektdeltagare

Statens geotekniska institut (SGI)
Christel Carlsson, projektledare
Jim Hedfors
Bo Lind
Ola Wik
Annika Åberg
Mats Öberg

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Ann-Mari Fransson

Chalmers Tekniska Högskola
Yevheniya Volchko

Boverket
Isabelle Ripa

 

Malmö stad
Mari Adén
Camilla Anderson
Erik Broman
Åke Hesslekrans
Torbjörn Håkansson
Lotten Jonasson-Johansson
Magnus Lund
Lars Nerpin
Christian Resebo
Pär Svensson
Mozafar Veysipanah

Västerås stad
Anna Kruger
Isabelle Lundin