Fallstudier

Verktyget Eko-geokalkyl ska utvecklas inom ramen för projektet och testas i två fallstudier. Den ena fallstudien rör Nyhamnen i Malmö och den andra Vallby i Västerås.

Nyhamnen Malmö – utkast inför utställning

Vallby Västerås – bebyggelseförslag