Välkommen till SEA-RIMS

SEA-RIMS är ett forskningsprojekt om vilka anpassningar som prioriteras när havsnivån stiger och vilka etiska, och sociala aspekter som aktualiseras och prioriteras. Projektet finansieras av Formas och leds av avdelningen för filosofi vid KTH och inkluderar även forskare från SGI samt handläggare på kommuner och regioner i södra delen av Sverige