Om SEA-RIMS

Den globala höjningen av havsnivån som sker på grund av den klimatförändring vi ser innebär en enorm global samhällsutmaning då en stor del av jordens befolkning bor i kustområden. I Sverige har havsnivåhöjningen fram tills nyligen inte varit något stort problem eftersom stora delar av landet istället har haft en landhöjning. Det gäller dock inte de sydligaste delarna av Sverige där landhöjningen är marginell och det till och mer sker en landsänkning. Dessa delar kommer att drabbas särskilt hårt av havsnivåhöjningen, och på längre sikt kommer hela Sverige att påverkas.

Målet med Sea-Rims-projektet är att ta vi fram kunskap och verktyg som hjälper beslutsfattare i Sverige att fatta långsiktigt hållbara och etiskt godtagbara beslut i frågor som berör anpassning till den pågående havsnivåhöjningen.